Компанийн удирдлагын бүтэц

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн:

ТУЗ-ийн дарга:

Г.Ганболд-“Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг “Улаанбаатар төмөр зам”-ын орлогч даргын үүрэг гүйцэтгэгч, Компанийн засаглалын үндэсний зөвлөлийн 0620046 дугаарын гэрчилгээтэй

ТУЗ-ийн гишүүд:

Милостных И.В -“Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг “Улаанбаатар төмөр зам”-ын нэгдүгээр орлогч дарга, Компанийн засаглалын үндэсний зөвлөлийн 0730830 дугаарын гэрчилгээтэй

Усольцева С.Я-“Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг “Улаанбаатар төмөр зам”-ын санхүү, эдийн засгийн асуудал эрхэлсэн орлогч дарга бөгөөд Санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн албаны дарга, Компанийн засаглалын үндэсний зөвлөлийн 0730880 дугаарын гэрчилгээтэй

Б.Ариунаа-“Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг “Улаанбаатар төмөр зам”-ын Санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн албаны орлогч дарга, Компанийн засаглалын үндэсний зөвлөлийн 0230099 дугаарын гэрчилгээтэй

В.Отгондэмбэрэл-Гүйцэтгэх захирал, Компанийн засаглалын үндэсний зөвлөлийн 0230115 дугаарын гэрчилгээтэй

Д.Батдэлгэр-Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн, Компанийн засаглалын үндэсний зөвлөлийн 0230123 дугаарын гэрчилгээтэй

Компанийн гүйцэтгэх удирдлага:

В.Отгондэмбэрэл-Гүйцэтгэх захирал, Компанийн засаглалын үндэсний зөвлөлийн 0230115 дугаарын гэрчилгээтэй