Гишүүнчлэл

  • Монголын даатгагчдын холбооны гишүүн 2004 оноос
  • Монголын албан журмын даатгагчдын холбооны гишүүн 2012 оноос
  • Актуарчидын нийгэмлэгийн гишүүн